Chào đón bạn đến với thế giới hương thơm SHOLAYERED !!!

Điều khoản & Điều kiện

 • 1. Định nghĩa thông tin cá nhân

  “Thông tin cá nhân” là thông tin về một cá nhân đang sống có thể xác định một cá nhân cụ thể bằng tên, ngày sinh hoặc mô tả khác có trong thông tin và có thể dễ dàng đối chiếu với các thông tin khác. Nó là thứ có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể.

 • 2. Thu thập thông tin cá nhân

  Cửa hàng này có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn mua sản phẩm hoặc yêu cầu. Khi thu thập, chúng tôi sẽ ghi rõ mục đích sử dụng và sử dụng các phương tiện hợp pháp, công bằng.

  Thông tin cá nhân được thu thập như sau.

  a) Họ & Tên

  b) Địa chỉ

  c) Số điện thoại

  d) Địa chỉ email

  e) Mật khẩu tài khoản

  f) Thông tin vận chuyển

  g) Lịch sử giao dịch với SHOLAYERED VIỆT NAM và nội dung các giao dịch

  h) Thông tin có thể được xác định bởi một cá nhân cụ thể bằng cách kết hợp các thông tin trên