Chào đón bạn đến với thế giới hương thơm SHOLAYERED !!!

Chính sách bảo mật

 • 1. Định nghĩa thông tin cá nhân

  “Thông tin cá nhân” là thông tin về một cá nhân đang sống có thể xác định một cá nhân cụ thể bằng tên, ngày sinh hoặc mô tả khác có trong thông tin và có thể dễ dàng đối chiếu với các thông tin khác. Nó là thứ có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể.

 • 2. Thu thập thông tin cá nhân

  Cửa hàng này có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn mua sản phẩm hoặc yêu cầu.
  Khi thu thập, chúng tôi sẽ ghi rõ mục đích sử dụng và sử dụng các phương tiện hợp pháp, công bằng.

  Thông tin cá nhân được thu thập tại cửa hàng này như sau.

  a) Tên của bạn, Frigana
  b) Địa chỉ
  c) Số điện thoại
  d) Địa chỉ email
  e) mật khẩu
  f) Thông tin vận chuyển
  g) Lịch sử giao dịch với cửa hàng này và nội dung của nó
  h) Thông tin có thể được xác định bởi một cá nhân cụ thể bằng cách kết hợp các thông tin trên